מרץ ב9, 2023

יובל סיוון על הבינה המלאכותית

יובל סיון על תערוכת הבינה המלאכותית

התערוכה החדשה מרתקת! דווקא בעידן שבו "מיד ג'רני" מחולל לנו תמונות שנראות כמו תמונות שמן ממש ויצירות כיד הדימיון – ההירהור על הזווית של הצלם, על

נגישות