יובל סיון מסביר על הגורמים הקשורים לשינויים בחברה היהודית

גורמים לשינוי בחברה היהודית - יובל סיון

יובל סיון: ”היהודים האמינו שבזכות רעיונות ההשכלה ושוויון שקיבלו הם יוכלו סוף סוף להשתלב בחברה שסביבם”במערב אירופה ומרכזה החל תהליך בו קבלו היהודים אמנספציה (שוויון זכויות חוקיות) במדינות שונות.המדינה הראשונה שהעניקה אמנספציה הייתה צרפת בעקבות המהפכה הצרפתית(1791).לקראת סוף המאה ה-19 מדינות רבות נוספות באירופה העניקו ליהודים אמנסיפציה (שוויון זכויות) .היהודי נעשה שווה זכויות מבחינה משפטית, […]