יובל סיון ל:Mynet רעננה | כך נעבוד נכון מהבית בתקופת הקורונה

יובל סיון איך לעבוד מהבית

עוד בתחילתה של המהפכה הדיגיטלית לכולם היה ברור כי הטכנולוגיה תשנה את עתיד העבודה ואנחנו צריכים להתכונן בהתאם.לכולם ברור שהקורונה האיצה את כל עניין הטכנולוגיה לא רק בישראל אלא בעולם. השאלה העיקרית היא: איך אנחנו הולכים לשמור על מקומות העבודה שלנו?  אז אם בעצם נחזור יותר משנה אחורה ונחשוב על הבעיות הדוחקות, נבין שלא נערכנו בצורה […]